Det är viktigt att ha rent dricksvatten i kranen 

30 juli 2020 william eriksson

Vi är vana vid att kunna dricka vatten direkt ur kranen och slippa köpa vatten på flaska, men det händer ibland att vårt dricksvatten blir otjänligt och inte går att dricka. Om fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet är det kommunen som ska åtgärda problemet. Har man däremot en egen brunn så måste man själv regelbundet kontrollera vattnets kvalitet och åtgärda eventuella problem. Att göra en vattenanalys är särskilt viktigt om man har barn i hushållet. I vissa kommuner kan miljökontoret hjälpa till med att analysera vattnet men det är mer vanligt att man vänder sig till ett laboratorium specialiserat på vattenrening norrtälje eller annan ort. 

 


Det är mycket som kan förorena dricksvattnet

När man analyserar ett vattenprov så letar man efter mikroorganismer och bakterier, men även efter kemiska ämnen som kan vara skadliga om man får i sig dem. Exempel på kemiska ämnen som kan förekomma i vatten är arsenik, bly, koppar, nitrit med flera. De flesta föroreningar i dricksvatten går att komma tillrätta med. För att få bukt med kemiska ämnen brukar ett vattenfilter sättas in. Det är viktigt att göra en fullständig analys enligt Socialstyrelsens rekommendationer så att man vet vilket slags filter man ska välja. Var därför noga med att anlita ett ackrediterat företag i Norrtälje för vattenanalys och vattenrening. 

 

Vattenrening med filter

Ett bra vattenfilter kan kosta en hel del men det är viktigt att filtret verkligen renar vattnet ordentligt och då finns det inga genvägar. Innan man väljer vattenreningsföretag kan man ta in offerter och referenser från ett par olika sådana. Kontrollera att de verkligen är ackrediterade och fråga efter referenser från tidigare kunder. Man ska även försäkra sig om att det finns en garanti på filtrets funktion. Vattnet måste bli godkänt efter installation, så ta ett nytt vattenprov en tid efter att filtrets installerats. 

Fler nyheter