Hitta tillbaka från beroendet

04 april 2019 Mikael Barani
Hitta tillbaka från beroendet

Livet är fullt av utmaningar och ibland blir pressen för stor.
Vad som var tänkt som en temporär lättnad, en liten ovana som gav andrum, kanske fick eget liv och ledde dig in i ett missbruk – bort från det och dem som verkligen betyder något för dig.

På Rehabcenter STEGET i Helsingborg så kan du som har alkoholproblem i Skåne få hjälp med att hitta tillbaka igen. Våra erfarna terapeuter jobbar utifrån sekretess och vi använder oss av tolvstegsmodellen.

Vi vet att det allra svåraste steget är det första. Därför kan det kännas lugnande att veta att vår behandling bedrivs främst på kvällstid i Helsingborg. Detta innebär att du kan bo kvar hemma och fortsätta jobba som vanligt under hela processen.
Utifrån sett kommer alltså din vardag att se ut som vanligt.

Alkoholism definieras som en sjukdom enligt WHO – Världshälsoorganisationen. Tolvstegsprogrammet är en effektivt behandlingsmetod och visar på en stabil nykterhet mellan 70-80 procent, två år efter genomförd behandling. 

För att underlätta din lärandeprocess kommer du att få träffa andra människor samma situation som du. Tillsammans kan vi stötta och engagera varandra till att ta ansvar för vår egen situation. Ju mer du engagerar dig i ditt tillfrisknande, desto effektivare verkar tolvstegsprogrammet.

Vi jobbar även med KBT-terapi. Under dessa medvetandegör vi de tankemönster som bidrar till att hålla dig kvar i ett destruktivt beteende och vad du kan göra åt dessa tankar.
KBT-terapi är ett samarbete mellan terapeuten och patienten. Genom samtal samlar in data och tillsammans analyserar det destruktiva beteendet.

En annan integrerad del av vår behandling är NADA öronakupunktur, där tunna nålar sticks i örat. Detta får hjärnan att frige så kallade neurotransmittorer vilka bland annat lindrar absintensbesvär. Metoden har mångtusenåriga rötter i Kina.

Kom ihåg att alkoholism i allra högsta grad är behandlingsbar. 
Ta steget och kontakta oss för att få hjälp nu.

Fler nyheter