Hjälp med komplett trapphusrenovering

28 januari 2022 jonas olsson

editorial

En trapphusrenovering kan se ut på många olika sätt och innefatta flera olika saker. Men viktigt är att man anpassar renoveringen till husets och trapphusets arkitektur, men också de boendes behov. Ett trapphus där man har lyckats med renoveringen bidrar till trivsel både för boende och besökare. Det skapar trygghet och hjälper faktiskt också till att hålla klotter och skadegörelse borta. Dessutom bidrar en trapphusrenovering ofta till sänkta energikostnader och ökat värde på fastigheten.

Många äldre fastigheter har tyvärr genom åren fått sina trapphus renoverade på fel sätt. I stället för att bevara och restaurera har man tagit bort stuckatur och utsmyckningar, man har målat över väggmålningar och använt fel typ av färg. I vissa fall har man även bytt ut vackra fönster mot nya ej tidstypiska. Har man ett hus där trapphuset felrenoverats har man mycket att vinna genom att återställa det. Det behöver inte bli exakt som det en gång var och med samma färger, utan man kan välja något liknande och som man tycker om. 

 

trapphusrenovering

 

Kostnadsfri besiktning av trapphuset vid offertförfrågan

En trapphusrenovering kan innefatta många olika saker som exempelvis olika målningsarbeten, fönsterrenovering, fönsterbyte, golvrenovering, byte av el-ledningar, byte av ytterdörrar, med mera. För att slippa jaga hantverkare med rätt kompetens till de olika momenten kan man i stället anlita en byggfirma med totalentreprenad, och som har trapphusrenovering som sitt specialområde. De flesta seriösa byggfirmor erbjuder en kostnadsfri konsultation och besiktning av fastigheten vid en offertförfrågan. Då går man tillsammans igenom vad man vill ha gjort. 

Naturligtvis ska man ta in offerter från mer än en byggfirma, men det är också viktigt att titta på kompetens. Har man en äldre fastighet med ett trapphus som har många vackra detaljer bevarade måste byggfirman också vara kunnig inom byggnadsvård. Be därför om referenser och be om att få besöka liknande trapphus som byggfirman har renoverat. 

Fler nyheter