Långsiktig besparing

31 oktober 2019 Cecilia Olsson
Långsiktig besparing

Service på bilen kan ibland kännas som något onödigt ont som bara gräver ett stort hål i din månadsbudget. Om bilen går som den ska kan det kännas onödigt att lämna in den till en verkstad, men riktigt så är det inte. Genom att serva bilen kan du undvika mycket större utgifter i framtiden som är onödiga på riktigt. Vid en service går en mekaniker igenom vissa kontrollpunkter och ett vanligt moment är byte av oljefilter och olja, detta är viktigt för att motorn ska må och kunna prestera så bra som möjligt. Vid en service kan en mekaniker även upptäcka problem eller skador som skulle kunna växa till något ännu större om de inte åtgärdas i tid. Därmed kan en service innebära sparade pengar gentemot om man kört runt med defekterna som bara fortsätter att åsamka skada.

Om man har en ny bil så är det extra viktigt att vårda den väl och serva den vid behov för att den ska hålla så högt marknadsvärde som möjligt samt att öka dess livslängd. Söker man bilservice i Tyresö finns där Mekonomens bilverkstad, de har tillgång till avancerad diagnosutrustning, teknisk information och monteringsanvisningar för dagens moderna bilar. Du kan snabbt och enkelt få en komplett offert på arbetet du vill ha utfört genom att uppge ditt registreringsnummer.

Så kom ihåg att serva din bil minst en gång per år. Då kommer du kunna känna dig trygg ute på vägarna och behöver inte vara orolig för ett plötsligt haveri utan förvarning. Det är också bra för miljön att se till att man kör runt med en bil som fungerar som den ska och inte har defekter i till exempel katalysatorn som arbetar med att konvertera skadligt utsläpp från motorn till ofarliga ämnen. Utan en fungerande katalysator kan de miljöskadliga ämnena kolväte, kolmonoxid och kväveoxider släppas ut.

 

Fler nyheter