Barn i åldrarna 1-2 år är ofta glada små personer som verkligen kan konsten att leva i nuet. De lär sig, utforskar och blir allt mer metodiska. För att barnet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt som förälder att barnet får utrymme att upptäcka och experimentera, man bör dock alltid finnas där i bakgrunden för säkerhetsskull. Förmågor som är vanliga hos barn mellan 1 och 2 år är att de kan lära sig att se likheter och olikheter, de börjar ofta få en uppfattning om vad som är rätt och fel, de kan associera ord med olika saker trots att de inte kan se dem samt att de utvecklar en egen vilja som de tydligt kan visa.

Leksaker som hjälper till på vägen

Det är också bra att barnet redan nu kan få leksaker som uppmuntrar till nyfikenhet och inlärning. Det är viktigt eftersom barnet lär sig att bland annat lösa problem genom att undersöka och experimentera med saker som finns runtomkring. Barn kan lära sig mycket genom att till exempel passa in saker i lådor, känna på olika material, kasta och banka.

I webbshopen Lekakademin hittar man ett brett sortiment av leksaker som passar barn i åldrarna 1-2 år och uppmuntrar dem till att lära och utvecklas utifrån de förutsättningar barn har i den åldern. Man hittar bland annat aktivitetsböcker och leksaker som utvecklar motorik samt hand- och ögonkoordination. Leksakerna är utformade för att vara säkra för barnen och även tilltalande med härliga färger samt mjuka material.

En butik med tydlig vision

Hos Lekakademin har de en klar kompromisslös hållning kring vad som bidrar till en positiv utveckling hos barn, något som har tydlig inverkan på vilka leksaker som väljs ut till deras sortiment. Man finner endast leksaker och redskap som utvecklar barns färdigheter och är 100% säkra att leka med. Det gör att man tryggt kan välja i det breda urvalet som finns på https://lekakademin.se/.