Vattenrör på ren grekiska

27 november 2019 william eriksson
Vattenrör på ren grekiska

Hydraulik är grekiska och betyder vattenrör. Men idag används ordet inom gruppen fluidsystem, där hydraulik arbetar med vätskor och pneumatiksystem arbetar med gaser. Hydraulik är oftast något som man som lekman känner igen från systemet som finns i bilar eftersom hydraulsystem är en konstruktion som genom en strömmande trycksatt vätska har möjlighet att styra energin från kraftkällor som de elmotorer eller förbränningsmotorer som bland annat finns just i bilar.

 

Områden inom hydraulik

Inom ingenjörsvetenskapen finns också hydraulik, som ett ämne gällande vätskors mekaniska egenskaper. Det handlar om mekaniken inom strömningar som rörströmning, vattenkraft, pumpteknik, turbinteknik och flödesmätning. När det gäller maskiner så används hydraulik inte bara i motorer utan även i funktioner som finns i olika slags anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, mobilkranar, lastbilar, bergborraggregat, truckar, hjullastare, liftar och kranar. Eftersom det är olika slags system så är även hydrauliken och vätskorna som den arbetar med, olika beroende på användningsområde.

 

Mekaniska system

Hydraulik, tryckluft och industrifilter är delar som används inom en mängd olika områden där någon typ av motorer eller mekaniska system finns.  Eftersom det är viktiga och vanliga komponenter så finns det stora och bra butiker som tillhandahåller dem, och allt som behövs runt omkring. Det finns olika slags hydrauliska system som kan användas såväl under vatten som ovan vatten. Hydraulik finns även i olika varianter på rymdfärjor. De hydrauliska systemen är anpassade gällande material och vätskor beroende på de miljöer de ska arbeta i. Under vatten med salt och väta och i den tryckande syrelösa rymden, utsätts systemet för påfrestningar som gör att noggrann kalibrering och materialanpassning måste ske. Övriga system där hydraulik har en central punkt är: stålverk, pappersmaskiner, flygplan, bromssystem i bilar, mindre fartygs propellerdrift, avfallskvarnar, avfallskomprimatorer, större fartygs roder och propellrar, robotar och karuseller på tivoli. Hydraulik är numera ett system som används inom de flesta områden både på företag och hemma.

Fler nyheter