Bokbindare av idag

25 februari 2021 patrick pettersson

Det finns vissa yrken som har en historisk klang kring sig. Bokbindare är ett av dessa yrken som funnits i flera hundra år men som förändrats i takt med teknologins utveckling. Idag är det sällan som någon fysiskt binder böcker utan det är maskiner som utför allt arbete.

Det är en förutsättning för att få ut den mängd av böcker som efterfrågas, trots digitaliseringens framfart. För många vill fortfarande ha fysiska böcker att hålla i sina händer och att placera i bokhyllan. Något som många till och med använder som inredningsdetalj i sina hem.

 

Vem binder böcker?

Eftersom dagens teknologiska system att binda böcker är så pass avskilt från gamla tiders hantverk så är det andra slags kunskaper som efterfrågas inom yrket idag. Man bör vara tekniskt kunnig och även ha en förmåga att hålla en hög koncentration och en skicklighet i att lösa maskinella problem som kan uppstå.

Dessutom bör man vara noggrann och kunna följa de kontroller som behövs, för att inte ett fel i trycket ska pågå länge innan det upptäcks. Det innebär att det är mer en översyn av tryckpressarna än ett hantverk som sker. Även om många som arbetar inom yrket också har ett stort intresse för böcker.

 

 

Många yrkesgrupper behövs

För att en bok ska hamna i en bokhandel eller på ett bibliotek är det många yrkesgrupper som boken har passerat. Först och främst krävs det en författare som ska ta fram manuset till boken som ska tryckas. Därefter behöver det ses över så att den har ett flyt och en indelning som passar i bokform. Ett omslag ska skapas samt eventuellt illustrationer i själva boken. Man ska även välja format och storlek, samt färgskala på omslaget.

Innan det är färdigt brukar en marknadsföringsåtgärd dra igång där man vill få ett intresse för boken och författaren. Därefter trycks boken.

Fler nyheter